సీతక్క బయోగ్రఫీ | M L A Seethakka Biography | M L A Seethakka Real Story
సీతక్క బయోగ్రఫీ | M L A Seethakka Biography | M L A Seethakka Real Story

Hii FRIENDS For: ADVERTISEMENTS and PROMOTIONS contact :-
parisinaidugongada886@gmail.com

Follow My Instagram Link :-https://www.instagram.com/parushu55/

FILM STARS BIOGRAPHYS :- https://www.youtube.com/watch?v=w08G28Ga1VE&list=PLL7mJWBM8LoB1A1B8qIbJPw3d6uiALl26

FREEDOM FIGHTERS BIOGRAPHYS :- https://www.youtube.com/watch?v=OgjrSBitg2g&list=PLL7mJWBM8LoBog7WcRCgfqqyYeZj46iL-

POLITICIANS BIOGRAPHYS :- https://www.youtube.com/watch?v=O9RlADL0ph8&list=PLL7mJWBM8LoCH4iVuGX07-rjaDiWOfQRs

47 Comments on “సీతక్క బయోగ్రఫీ | M L A Seethakka Biography | M L A Seethakka Real Story”

  1. సీతక్క ఏనాడూ పీపుల్స్ వార్ పార్టీలొ లేదు. ముందు CPIml(resistence)విమోచన లొ ఉండేవారు. జనసక్తి ఏర్పాటు తో దానిలో కలిసి సాగారు. సవరించగలరు.

  2. బ్రతికే బ్రతుకు నీ స్వార్థం కోసం కాకుండా ఇతరుల మేలు కొరకు జీవించే జీవులు కొన్ని మాత్రమే ఉంటాయి ఎంతో మంది పుడతారు చస్తారు పుడతారు చస్తారు కానీ కొంతమంది మాత్రమే ప్రజలు హృదయాల్లో నిలిచిపోతారు
    అందులో మీరు ఒకరు సీతక్క

  3. ప్రజల కోసం నిత్యం పోరాటం చేస్తున్న మన ఎమ్మెల్యే సీతక్క ప్రజలకు సేవ చేసే గుణం ముందు ముందు ఇలాంటి కార్యక్రమాలు మరెన్నో చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఇట్లు.మీ అభిమాని

  4. Happy Birthday. సీతక్క 🎂🎂🎂🎂💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐
    లాల్ సలాం ✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊

Leave a Reply

Your email address will not be published.