శ్రీనిధి శెట్టి బయోగ్రఫీ // Srinidhi Shetty Biography // Srinidhi Shetty Realstory
శ్రీనిధి శెట్టి బయోగ్రఫీ // Srinidhi Shetty Biography // Srinidhi Shetty Realstory

Hii FRIENDS For: ADVERTISEMENTS and PROMOTIONS contact :-
parisinaidugongada886@gmail.com

Follow My Instagram Link :-https://www.instagram.com/parushu55/

FILM STARS BIOGRAPHYS :- https://www.youtube.com/watch?v=w08G28Ga1VE&list=PLL7mJWBM8LoB1A1B8qIbJPw3d6uiALl26

FREEDOM FIGHTERS BIOGRAPHYS :- https://www.youtube.com/watch?v=OgjrSBitg2g&list=PLL7mJWBM8LoBog7WcRCgfqqyYeZj46iL-

POLITICIANS BIOGRAPHYS :- https://www.youtube.com/watch?v=O9RlADL0ph8&list=PLL7mJWBM8LoCH4iVuGX07-rjaDiWOfQRs

#KGF #COUNTRYTHOUGHTS

25 Comments on “శ్రీనిధి శెట్టి బయోగ్రఫీ // Srinidhi Shetty Biography // Srinidhi Shetty Realstory”

  1. Ne video last lo Roja ni thesay…
    Biography antha baga chepthav last Roja ni chudaganay motham negitive ayipothindi chala mandiki

  2. # Country Thoughts..srinidhi’s mother expired when she was a school kid..Modelling and acting is her passion..she grew up with elder sisters amritha shetty and priyanka shetty’s support.

Leave a Reply

Your email address will not be published.