వై.యస్. షర్మిల బయోగ్రఫీ | YS Sharmila Biography | YS Sharmila Realstory
వై.యస్. షర్మిల బయోగ్రఫీ | YS Sharmila Biography | YS Sharmila Realstory

Hii FRIENDS For: ADVERTISEMENTS and PROMOTIONS contact :-
parisinaidugongada886@gmail.com

Follow My Instagram Link :-https://www.instagram.com/parushu55/

FILM STARS BIOGRAPHYS :- https://www.youtube.com/watch?v=w08G28Ga1VE&list=PLL7mJWBM8LoB1A1B8qIbJPw3d6uiALl26

FREEDOM FIGHTERS BIOGRAPHYS :- https://www.youtube.com/watch?v=OgjrSBitg2g&list=PLL7mJWBM8LoBog7WcRCgfqqyYeZj46iL-

POLITICIANS BIOGRAPHYS :- https://www.youtube.com/watch?v=O9RlADL0ph8&list=PLL7mJWBM8LoCH4iVuGX07-rjaDiWOfQRs

33 Comments on “వై.యస్. షర్మిల బయోగ్రఫీ | YS Sharmila Biography | YS Sharmila Realstory”

 1. అనిల్ గాడు దీనికన్నా పదిహేను సవంత్సరాలు పెద్ద అలలోయ మొడ్డ ఈ ముండా కి బాగుంది జై శ్రీ రామ్ అను జన్మ ధన్యం అవుతుంది ముండా 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩👌👌🚩🚩🚩

 2. Holl political party patinapadu chinavalu Gimalam Sema Bida YSR com my to soon and Doctor Grama semahaluga puch Evi Giramaniki prathi Jilali Prathi Garamalu YSR semala Tayaruchiy Okaduga Putiki Sedaga Edigina semaham okati Edi kokala Modu Kokalu Kalese Degay Avikuda jilalu Edi kokala Varila Tayaruavay Prathi Giramalu Ela Edikola pichikolu okati vadani Edikokalu Pichikolu kalese Semahani chise Arasay tapa Avi Dagaraki chiraladu Arise arase Sadiyapuya YSR Jelalu Gramalu thirugu Vata whoto Paragule pitichidi Okay semaham 151 vagati okati thi se 150 vataya 151 Talu pakani modatalu sakiya thise 51 vagati whotadi Pawana ki Thileyadu Sari samay Amito Bisakay Amito Adaraki supposed chitadat Parajalukosam Ani chpitunadu Oka Roju Pramaan jatamidaki Varini Yala Dadichilu Thileyaka Edilu parigithu Gan pati Varini Kase padaniki pichivadila paruguluthisen pichikoka yavaru chpale Answer Vishaka V. S. P kosam matadutunadu Ridi chtala vadichru Ninu yala supposed chyale Anna Pichikoka Satarlu BJP Modiji Ekada power Lakapuyan BJP tutthigadivi AP lu Balam Lakapuyan Desenaki Nivu madatu palekina manise Raju Rajutu matadu Api sathi Niku Lada chpale prajaleki Padi sarilu Tada thisenatona Adi Kapu TDP Leader Anatapuram jaila Mathiri paritala Rivi Godu Yaduku kotichidu chpithi Bagutodi Ela pichikoka Arasethina Ninu taniki piya Gody Kotichidu Alati TDP ki tuthiga marivati Ninu Ni vata tuthile segu vada chpi Jagan ki tada thi Ladati mali Nivu Durakithi Jagan Akaraledu Grama semahalu chlu Tada thiyadani Ani YSR politics Lajanu chputudu Eka Gotayana matter Vadi pigar piyanu vasedi oka Good Night All following chinnals

 3. Anna vande matharam srinivas gari gurinchi mi matalo vinalani vundi
  Nenu miku mi channel ki chala pedda fan ni
  Anna mi biography kuda thelusukovalani vundi
  Vilaithe okasari cheyandi
  Kani
  vande matharam srinivas gari biography cheyadam marchipokandi

 4. ఆర్కె ఓపెన్ హార్ట్ ప్రోగ్రాం లో ఏబీఎన్లో ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చిన దాని బట్టి మేరీ వీడియో చేశారు కదా ఇది కాదన్నా చేసే వీడియో పద్ధతి అంటే పూర్తి వివరాలు బయోడేటా గురించి వీడియో చేయాలి

Leave a Reply

Your email address will not be published.