రోశయ్య బయోగ్రఫీ//Konijeti Rosaiah Biography//Konijeti Rosaiah Realstory


రోశయ్య బయోగ్రఫీ//Konijeti Rosaiah Biography//Konijeti Rosaiah Realstory

Hii FRIENDS For: ADVERTISEMENTS and PROMOTIONS contact :-
parisinaidugongada886@gmail.com

Follow My Instagram Link :-https://www.instagram.com/parushu55/

FILM STARS BIOGRAPHYS :- https://www.youtube.com/watch?v=w08G28Ga1VE&list=PLL7mJWBM8LoB1A1B8qIbJPw3d6uiALl26

FREEDOM FIGHTERS BIOGRAPHYS :- https://www.youtube.com/watch?v=OgjrSBitg2g&list=PLL7mJWBM8LoBog7WcRCgfqqyYeZj46iL-

POLITICIANS BIOGRAPHYS :- https://www.youtube.com/watch?v=O9RlADL0ph8&list=PLL7mJWBM8LoCH4iVuGX07-rjaDiWOfQRs

21 Comments on “రోశయ్య బయోగ్రఫీ//Konijeti Rosaiah Biography//Konijeti Rosaiah Realstory”

 1. అన్న నేను మీ వీడియోస్ చాలా చూసా నా నుండి ఒక చిన్న విన్నపం మన ఇండియన్ గూఢచారి గా పనిచేసిన రవీంద్ర కౌశిక్ గారి బయోగ్రాఫి చెప్పండి అన్న ప్లీజ్ ♥️🙏🙏

 2. జగన్ కి నచ్చలేదు అని ఎవడు చెప్పాడు రా నీకు ఎర్రి హుక్కా ముందు మాట్లాడే విధానం నేర్చుకో రా జగన్ గారు అను జగన్ అని ఏకవచనం తో కాదు రోశయ్య గారి ఏజ్ చనిపోయిన నాటికి 88 నువ్వు చెప్పేది 83 నిజాలు చెప్పు నీ నోటికి వచ్చింది కాదు

 3. ఈ యన ఒక నాయకు డా . ?
  రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి.అoడ
  చూచు కోని చoద్ర బాబు మీదకి.
  వాదన కి పోయే వాడు.
  ఈ రోచోడు .ముఖ్య మంత్రి
  పదవి. చేయలేక .గోచలో
  చడ యేరుక్కోని తమిల్
  నాడుకి వెళ్ళేడు. చీరాల
  Ongole. కానీ .ప్రకాశం జిల్లాకి
  కా నీ .ఈయన చే సిన .
  పని ఏ దైనా ఉందా.
  వీళ్లా నాయకులా.?
  రాజశే కర్ రెడ్డి .మరణo
  తరువాత. రోశయ్య . కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి. జెగన్. కా నీ. వీ ళ్లా.
  ఈ రాస్ట్రాన్ని నడిపించేది.
  వీ ళ్లా .. ?

 4. చాలా మంచివాడు మరియు గొప్పవాడు ఆయన్ను చూసి నేను బీజేపీ నుండి బయటకు రాలేదు నాకు 72 సం

Leave a Reply

Your email address will not be published.