రాకేష్ మాస్టర్ బయోగ్రఫీ | Rakesh Master Biography
రాకేష్ మాస్టర్ బయోగ్రఫీ | Rakesh Master Biography | Rakesh Maste Real Story

Hii FRIENDS For: ADVERTISEMENTS and PROMOTIONS contact :-
parisinaidugongada886@gmail.com

FILM STARS BIOGRAPHYS :- https://www.youtube.com/watch?v=w08G28Ga1VE&list=PLL7mJWBM8LoB1A1B8qIbJPw3d6uiALl26

FREEDOM FIGHTERS BIOGRAPHYS :- https://www.youtube.com/watch?v=OgjrSBitg2g&list=PLL7mJWBM8LoBog7WcRCgfqqyYeZj46iL-

POLITICIANS BIOGRAPHYS :- https://www.youtube.com/watch?v=O9RlADL0ph8&list=PLL7mJWBM8LoCH4iVuGX07-rjaDiWOfQRs

26 Comments on “రాకేష్ మాస్టర్ బయోగ్రఫీ | Rakesh Master Biography”

  1. ప్రతీ వ్యక్తికీ స్వేచ్ఛ ఉంటుంది దాని ప్రకారం తనకు నచ్చిన రీతిలో బతకొచ్చు, అయితే సదరు స్వేచ్ఛ ఇతరుల మనోభావాలను బాధపెట్టే తీరులో ఉండరాదు…ఈ భూమండలం దేవుడు మనకనుగ్రహించిన వసతి, దానిలో అందరికీ ఒకే స్వేచ్ఛ స్వాతంత్ర్యాలు అనుభవించే హక్కు ఉంది. దానిని మరొకరు ప్రశ్నించరాదు. ఎవరి జీవితం వారిది, వారి వారి ఆత్మాభిమానాన్నీ మరొకరు తొక్కేయజాలరు. అలా ఇతరులు చొరబడటం వలననే సమాజంలో అశాంతి, గొడవలు. కాబట్టి మన స్వేచ్ఛాయుత జీవితం ఎదుటివారి గౌరవానికి భంగం రానంతవరకూ ఓకే… అటువంటి డిప్లొమెసీ లేకపోవడం రాకేష్ మాస్టర్ దురదృష్టం…

Leave a Reply

Your email address will not be published.