నమ్రతా బయోగ్రఫీ| namrata shirodkar Biography | namrata shirodkar Real Story
నమ్రతా బయోగ్రఫీ| namrata shirodkar Biography | namrata shirodkar Real Story

Hii FRIENDS For: ADVERTISEMENTS and PROMOTIONS contact :-
parisinaidugongada886@gmail.com

FILM STARS BIOGRAPHYS :- https://www.youtube.com/watch?v=w08G28Ga1VE&list=PLL7mJWBM8LoB1A1B8qIbJPw3d6uiALl26

FREEDOM FIGHTERS BIOGRAPHYS :- https://www.youtube.com/watch?v=OgjrSBitg2g&list=PLL7mJWBM8LoBog7WcRCgfqqyYeZj46iL-

POLITICIANS BIOGRAPHYS :- https://www.youtube.com/watch?v=O9RlADL0ph8&list=PLL7mJWBM8LoCH4iVuGX07-rjaDiWOfQRs

39 Comments on “నమ్రతా బయోగ్రఫీ| namrata shirodkar Biography | namrata shirodkar Real Story”

  1. Antha pedda star heroine ina marriage avagane movies manesi only family ne chusukunte illa happy untarani mimmalni chuste thelustundhi kani ala kakunda Oooo antava Ookku antava ante Ookku antaru

Leave a Reply

Your email address will not be published.