అంబేద్కర్ బయోగ్రఫీ | Ambedkar Biography
అంబేద్కర్ బయోగ్రఫీ | Ambedkar Biography

THANKS FOR WATCHING.

అంబేద్కర్ బయోగ్రఫీ పార్ట్-2 : https://www.youtube.com/watch?v=wqWoSn4smn0

Nithin Biography :- https://www.youtube.com/watch?v=KjPxxrbkkUU

Mahesh Babu Biography :-https://www.youtube.com/watch?v=zwi9kGojCMA

NTR Biography Part-1:-https://www.youtube.com/watch?v=zwi9kGojCMA

NTR Biography Part-2:-https://www.youtube.com/watch?v=ECaO6ooNfFI

PawanKalyan Biograpy:-https://www.youtube.com/watch?v=w08G28Ga1VE

Prabhash Biography:-https://www.youtube.com/watch?v=vatyPTe5j6U

RaviTeta Biography :-https://www.youtube.com/watch?v=vVb-GGn1viY

AlluArjun Biography Part-1 :-https://www.youtube.com/watch?v=F_WPfn6l4eI

AlluArjun Biography Part-2:-https://www.youtube.com/watch?v=rOxfHliWLeQ

Harikrishna Biography :-https://www.youtube.com/watch?v=Y50N6IPfc0U

Rajamouli Biography:-https://www.youtube.com/watch?v=QnupBatPnB8

Trivikram Biography Part-1:-https://www.youtube.com/watch?v=aemkr9YLMv8

Trivikram Biography Part-2:-https://www.youtube.com/watch?v=k0JtNKN72YM

LaxmiParvathi Biography:-https://www.youtube.com/watch?v=gCCV3jh1PG8

K C R Biography;-https://www.youtube.com/watch?v=rltMrZMUmBc

Y S R Biography :-https://www.youtube.com/watch?v=SiLx4fo3LIA

Silk Smitha Biography : -https://www.youtube.com/watch?v=QptYIX98GGw&t=572s

Vijay Devarakonda Biography :-https://www.youtube.com/watch?v=6Z_mp4t0QLU&t=2s

Ram Gopal Varma Biography :-https://www.youtube.com/watch?v=y3zK2kU6ewg&t=946s

Kalyan Ram Biography :- https://www.youtube.com/watch?v=xmZT13t7xxI

Siddharth Biography :- https://www.youtube.com/watch?v=MF805iX2mK4

Ramcharan Biography :-https://www.youtube.com/watch?v=RH7ozGKWxjw

Sampoornesh Babu Biography :- https://www.youtube.com/watch?v=Dm0DQ6jQFpk

RamGopalVarma Biography :- https://www.youtube.com/watch?v=PQLGwhLvJs8

Sudigali Sudheer Biography :- https://www.youtube.com/watch?v=EuSQOgd8DNc

Nani Biography :- https://www.youtube.com/watch?v=abh9lINjVPE

Sarvanand Biography : – https://www.youtube.com/watch?v=TrDlI6Dp9aA

28 Comments on “అంబేద్కర్ బయోగ్రఫీ | Ambedkar Biography”

  1. జై భీమ్ 🙏🙏🙏ప్రపంచ మేధావి. మాటలు లేవు.ఇలాంటి మేధావి గురించి మాట్లాడాలి అంటే. మాటలు రావడం లేదు.తల్లీపాలు లాంటి స్వచ్ఛమైన మనసు.గొప్ప నాయకుడు. నవ భారత నిర్మాత. స్త్రీ ల హక్కుల.ప్రదాత ఓటు హక్కు ప్రదాత. భారతరాజ్యాంగం ప్రదాత.ఫాథర్ అఫ్ మాడ్రాన్ ఇండియా. జై భీమ్.🙏🙏🙏

  2. మా దేవుడు అంబేద్కర్ గారు లేకుంటే మా బ్రతుకులు ఏమైపోయియే మాకు కనిపించని దేవుడికన్నా కనిపెంచే మా దేవుడు జై భీమ్ 💪

Leave a Reply

Your email address will not be published.